Sång för själ och hjärta

Sångundervisning -- Privatundervisning -- Röstcoaching

Jag undervisar på alla nivåer för att utveckla den naturliga rösten och musikaliteten, sångerglädjen, hälsa och välmående enligt mina ledord: Sång för själ och hjärta

Jag började undervisa i sång 1996 efter min avslutade Mastersexamen i England. Sedan dess har jag skaffat mig bred erfarenhet som sångpedagog genom ett undervisa elever med olika ålder, nivå och genre.

Jag erbjuder: Sånglektioner, paketpriser, rabatter och presentkort

Obs! Paket och presentkort ska lösas in inom 1 år räknat från inköpsdatum.

Priser:

Sånglektion 60 min:     400 kr  
Paket 5 lektioner: 1 800 kr  
Paket 10 lektioner: 3 500 kr   (5 sångarträffar ingår)
Sångarträff ca. 3 gång/termin.
lörd. kl. 10.00-12.00 (fika ingår)
100 kr  per gång

Om man har bokad lektionstid och blir sjuk går det bra att smsa samma morgon och flytta sin lektion. Glömmer man att komma på bokad tid är lektionen förverkad.

Sångarträffar

(Miniworkshop) Vi sjunger för varandra och delar med oss av sång, erfarenheter och tankar. Ett utmärkt tillfälle att börja öva att sjunga för publik.

Anti-nervositetsträning

Att lära sig att behärska sin nervositet i alla sammanhang där man framträder för andra människor. Att tala, berätta, framföra en text eller sång. Att lära sig nycklarna för att fokusera den "ne

Röstvård

Att lära känna sin egen personliga röst, utveckla dess möjligheter. Arbeta med röstteknik och muntlig framställning för en hållbar och naturlig röst både privata och yrkesmässiga sammanhang.

Sång för själ och hjärta

Maria tar emot privatelever i sång i sin studio. Undervisningen anpassas helt efter elevens förutsättningar och önskemål där rösten byggs upp på ett naturligt sätt. Ett av målen är att hitta kroppens egna naturliga reflexer som samverkar till ett korrekt och naturligt sångsätt i musikalisk harmoni. Arbetet går ut på att plocka fram och utveckla den personliga rösten som eleven besitter.